orzelbaner
 
dsd

Drodzy Rodzice!

Oto wyprawka dla przyszłego ucznia kl. I

-plecak

-w pełni wyposażony piórnik (2 ołówki, temperówka, nożyczki, linijka, gumka, kredki ołówkowe w podstawowych kolorach, klej w sztyfcie)

-worek na kapcie

-kapcie na zmianę z białą podeszwą

-worek ze strojem gimnastycznym (biała koszulka i spodenki)

-zeszyt 32 kartkowy na dzienniczek format A5

-zeszyt 32 kartkowy w 3 linie format A4( kolorowa liniatura)

-zeszyt 32 kartkowy w kratkę format A4

-2 teczki z gumką na prace dziecka

- 1 teczka z gumką na sprawdziany dziecka

- kredki Bambino

- farby plakatowe min.6 kolorów

- pojemniczek na wodę

- 2 pędzle o różnym stopniu grubości

- plastelina

- blok rysunkowy i techniczny biały format A4

- blok rysunkowy i techniczny kolorowy format A4

- zeszyt papierów kolorowych (bez kleju)

Wszystko podpisane imieniem i nazwiskiem.

Inne potrzebne artykuły zostaną wspólnie zakupione po uzgodnieniu na pierwszym zebraniu.

WYCHOWAWCY KLAS I

 


 

Drodzy rodzice,

Do 04 września 2020 r. prosimy o dostarczenie aktualnego zdjęcia dziecka wykonanego w  formacie legitymacyjnym podpisanego na odwrocie:  imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, PESEL i adres zamieszkania.

Zdjęcia będą zbierać wychowawcy danej klasy. Dostarczenie zdjęcia jest obowiązkowe.

 


 

Zapisy na świetlicę w r. szk. 2020/2021

Drodzy Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że zapisy na świetlicę w roku szk. 2020/2021 będą trwały do 03.09. 2020 r. Kartę zapisu dziecka należy założyć na świetlicy, natomiast oświadczenie osoby upoważnionej do odbioru dziecka – do wychowawcy danej klasy.

Załączniki:

Karta zapisu

Oświadczenie osoby upoważnionej

Klauzula informacyjna

 


 

Informacja dla rodziców, których dzieci rozpoczną naukę w klasie I w naszej szkole od 01.09.2020 r. dot. Karty Ucznia ZTM

Już teraz  można składać wnioski o Kartę Ucznia (bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na terenie m. st. Warszawy dla uczniów)

Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków drogą elektroniczną. Rodzice/opiekunowie prawni  dzieci, mogą  złożyć wniosek o wydanie Karty Ucznia drogą elektroniczną – potrzebne jest aktualne zdjęcie dziecka      w wersji elektronicznej.

Link dedykowany WYŁĄCZNIE DLA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO NASZEJ SZKOŁY to:  https://kartaucznia.ztm.waw.pl/e8d7b8e1

W załączeniu przekazujemy również „Instrukcję” do elektronicznego składania wniosków.

Złożenie  wniosku nie jest obowiązkowe.

Zainteresowanych rodziców zachęcamy do składania wniosków  do 30 czerwca 2020 r. – umożliwi to odbiór karty we wrześniu. Złożenie wniosku w późniejszym terminie może wiązać się odbiorem karty w kolejnych miesiącach.

 

Karta ucznia instrukcja

 

 


 

 

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

 

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

2) Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.

3) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4) Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie

7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5) Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

 


 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

Drogi Rodzicu! Jeśli Twoje dziecko zostało zakwalifikowane - potwierdź wolę zapisu swojego dziecka do naszej szkoły.

Możesz to zrobić do 20 maja do godz. 16:00 klikając: „potwierdzam wolę zapisu” w systemie rekrutacyjnym lub złożyć pisemne potwierdzenie w sekretariacie szkoły.

Jeżeli tego nie zrobisz dziecko nie może być przyjęte do szkoły.

 

Zamieszczamy wzór potwierdzenia woli zapisu:

 1. Potwierdzenie woli zapisu

 


 

UWAGA - WAŻNY KOMUNIKAT

rekrutacja do klasy pierwszej  

Podjęto decyzję o przedłużeniu rejestracji kandydatów do klasy pierwszej.

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków/zgłoszeń w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.  

Komplet dokumentów prosimy przesyłać na adres e-mail szkoły : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – szkoła potwierdzi Państwu mailowo czy przesłane dokumenty są wystarczające do zaakceptowania podania w systemie.


Uwaga!
Jeśli wniosek nie zostanie zatwierdzony w systemie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru – NIE BĘDZIE BRAŁ UDZIAŁU W PROCESIE REKRUTACJI! 

Treść komunikatu dostępna jest pod tym linkiem:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22156_przedluzenie-rekrutacji-do-przedszkoli-oddzialow

Nowy harmonogram1

Nowy harmonogram2

 


 

 

Zmiana zasad rekrutacji do I klas szkół podstawowych 2020/2021

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca (rejestracja wniosków trwa do 19 marca). Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłanie skanu wniosku ipozostałych dokumentów drogą mailową na adres  szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (preferowany sposób). 

Po wysłaniu dokumentów mailem prosimy o sprawdzanie skrzynki pocztowej - przesłanie dokumentów na adres e-mail szkoły nie jest  równoznaczne z zaakceptowaniem wniosku w systemie. Jeżeli przesłane dokumenty będą spełniały zasady i kryteria rekrutacji podanie zostanie zaakceptowane-wówczas wyślemy e-mail z potwierdzeniem zaakceptowania podania. 

Jeżeli wpłyną do nas niekompletne dokumenty, wyślemy Państwu e-mail z  prośbą o uzupełnienie wniosku. Wniosek potwierdzimy po otrzymaniu  wymaganych dokumentów, brakujące dokumenty mogą Państwo przesłać skanem najpóźniej  do 20 marca do godz. 16:00

W razie wątpliwości prosimy o telefon: 22 675 63 03 w godz. 9:00-14:00 
 

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. Sekretariat czynny w godz. 9:00-14:00

W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Treść komunikatu pod adresem:

 


      

 

REKRUTACJA 2020/2021

do Szkoły Podstawowej nr 380  im. Jana Pawła II

KANDYDACI DO KLASY 1

Przypominamy, że od 3 marca od godz. 13:00 rozpoczyna  się elektroniczna rekrutacja do klas 1 na rok szkolny 2020/2021

Rejestracja kandydatów trwa do 19 marca do godz. 20:00 i dostępna jest pod adresem:

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/ 

Rodzice przynoszą wydrukowany i podpisany wniosek z dokumentami potwierdzającymi kryteria (podpisany przez oboje rodziców/ opiekunów prawnych).

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji i pozostałymi informacjami dostępnymi na stronie internetowej naszej szkoły szkolanakrasiczynskiej.pl oraz na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy

Dokumenty można składać od 3 marca do 20 marca do godz. 16:00:

sekretariat

Poniedziałek – piątek

w godz. 8:00-15:00

oraz podczas dnia otwartego 

10 marca o godz. 17:30

Pokój nauczycielski

(II piętro)

Wtorek 11:30 -13:00

Czwartek 11:30 – 13:00

Sala nr 66 (II piętro)

Piątek 14:35-16:00

Sala nr 74 (II piętro)

Wtorek 15:30-17:00

Środa 15:30-16:30

ZAPRASZAMY!

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i zasadami naboru:

 1. Harmonogram - pobierz
 2. Kryteria - pobierz
 3. Zasady przyjęć - pobierz
 4. Regulamin SP 380
 5. Klauza informacyjna - pobierz
 6. Samotne wychowywanie - pobierz
 7. Regulamin rekrutacji - pobierz

Dokumenty:

  


SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA KLAS 1


 

Informacje dotyczące rekrutacji  w roku szkolnym 2020/2021 są  dostępne na stronie internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawa:

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja

Więcej informacji wkrótce.

Informacja dla rodziców, którzy złożyli podanie o przyjęcie dziecka do klasy 4:

 1. W dniach 26-29 czerwca 2020 r. prosimy o  złożenie oryginału świadectwa w sekretariacie szkoły,
 2. 2 lipca po godz. 13:00 -  Przekazanie informacji rodzicom o przyjęciu dziecka – wydanie kart przeniesienia przyjętym kandydatom lub zwrócenie świadectwa

 


 

Kandydaci do klasy 7 dwujęzycznej

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Harmonogram działań kandydata
 3. Podanie wewnętrzne szkoły

System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem:

www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

 

UWAGA! Loginem jest pesel kandydata, kandydaci nie pobierają żadnych loginów i haseł ze szkoły.

 


Kandydaci do klasy 4
1. Złożenie podania do szkoły ( mailowo lub w sekretariacie szkoły) do końca maja b.r.
2. Złożenie świadectwa ukończenia kl. 3 w r. szk.2019/2020
3. Przekazanie informacji rodzicom o przyjęciu dziecka – wydanie kart przeniesienia

 

 


 

Przekazujemy ważną informację dla kandydatów do klasy VII dwujęzycznej

 

opublikowaną na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawa.

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych (klasa VII) przeprowadzona będzie podobnie jak w roku ubiegłym za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

Już teraz można zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

W poniedziałek, 18 maja br. pod adresem www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl udostępniona będzie oferta warszawskich publicznych szkół podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi.

Od poniedziałku, 25 maja będzie można wypełnić elektronicznie wniosek w systemie. Loginem do rejestracji wniosku jest PESEL kandydata.

Wnioski należy dostarczyć do 3 czerwca do godz. 15.00.

UWAGA: w związku z sytuacją epidemiczną w kraju w celu złożenia podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku będzie można skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres szkoły pierwszego wyboru. Adresy mailowe i numery telefonów szkół można znaleźć na stronach szkół, w systemie lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru. W szkołach zachowane będą zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami (w części szkół znajdują się specjalne pojemniki do pozostawienia korespondencji papierowej), zachowanie odpowiedniego – 2 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Komunikat dostępny pod adresem:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne/22032_informacja-dla


Do pobrania:

Harmonogram rekrutacji
Zasady naboru

 


 

REKRUTACJA 2020/2021

do Szkoły Podstawowej nr 380  im. Jana Pawła II

KANDYDACI DO KLASY 4 ORAZ 7

klasy czwarte:
- DSD1 – rozszerzona nauka j. niemieckiego
- z rozszerzoną matematyką
- ogólna
Wszystkie klasy mają podstawowy język angielski.

klasy siódme:
- dwujęzyczna ( rozszerzony j.angielski, wybrane przedmioty z elementami j.angielskiego)
- z rozszerzoną matematyką
- ogólna
Wszystkie klasy mają pierwszy język obcy angielski drugi niemiecki.

 

Podania o przyjęcie do naszej szkoły można składać w sekretariacie do końca kwietnia.

 

 

Podanie do klasy 4 i 7 - pobierz

Klauzula informacyjna  - pobierz

Wstępny harmonogram - pobierz

 


 

Dzien Otwarty 4 7


 

Informacje dotyczące rekrutacji  w roku szkolnym 2020/2021 są  dostępne na stronie internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawa:

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja


 

 Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej

w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawa

 

Pobierz harmonogram

 

 


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2020/2021

dostępny jest pod adresem:

 https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

 


 

Terminy postepowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z §1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 657), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych będzie przeprowadzane w terminach określonych przez ministra do spraw oświaty i wychowania.

Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do wybranych szkół zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie: men.gov.pl i edukacja.warszawa.pl

Treść komunikatu dostępna pod adresem:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/22185_terminy-postepowania

 


 

Informacje dotyczące rekrutacji  w roku szkolnym 2020/2021 są  dostępne na stronie internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawa:

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja

 

Harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę - pobierz