orzelbaner
 
dsd

Regulamin Biblioteki Szkolnej

 

 • Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom.
 • Biblioteka czynna jest w dni nauki szkolnej.
 • Ze zgromadzonych w bibliotece książek można korzystać wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając
  na miejscu (księgozbiór podręczny).
  Książki można wypożyczać także na okres ferii i wakacji.
 • Jednorazowo wypożyczyć można dwie książki na okres miesiąca z możliwością przedłużenia wypożyczeń.
 • Lekturę wypożyczyć można na okres dwóch tygodni.
 • Książki można wypożyczać tylko na własne nazwisko okazując identyfikator ze zdjęciem.
 • Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem
  i zagubieniem.
 • Uczeń, który zagubi lub zniszczy książkę biblioteczną,
  jest zobowiązany do odkupienia takiej samej lub innej, wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza
 • W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 • Plecaki i torby należy pozostawiać w miejscu wskazanym przez nauczyciela
 • Każdy uczeń musi zapoznać się z regulaminem biblioteki.