orzelbaner
 
dsd

Ekologiczne instrumenty klasy 1 d

Uczniowie klasy Id poznali różnego rodzaju instrumenty muzyczne. Następnie w domu dzieci miały wykonać ekologiczny instrument. Oto niektóre z nich.

View the embedded image gallery online at:
http://www.szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId237b78a5f3

 


 

WybieramSzkole

 


 

Lato w miescie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Miasto st. Warszawa przygotowuje się do Akcji "Lato w Mieście" 2021, jednakże z uwagi na  brak zasad organizacji półkolonii oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, związanych między innymi   z rygorem sanitarnym w placówkach, wiekiem uczestników, liczebnością grup, nie jesteśmy w stanie rozpocząć rekrutacji. Po  otrzymaniu powyższych informacji niezwłocznie rozpoczniemy zapisy.

Jednocześnie informujemy, że  na stronie internetowej elektronicznego systemu zgłoszeń zostały zamieszczone informacje dot. palcówek organizujących Warszawską Akcję "Lato w Mieście" 2021 wraz z terminami.

https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

 


 

Majowe drzewka

Uczniowie klasy 3c wykonali piękne prace plastyczne. Podczas zajęć wykorzystane zostały elementy muzykoterapii.

IMG 20210507 094559

IMG 20210507 094626

 


 

Warsztaty w klasie 3 c

Klasa 3c uczestniczyła we wspaniałych warsztatach na temat idei honorowego krwiodawstwa, które poprowadził Pan Adrian Szydlik.

View the embedded image gallery online at:
http://www.szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId8fc77dfccc

 


 

Co należy wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty

Egzamin 8 klas

Kliknij w obrazek

 


 

Organizacja zajęć w czasie nauki stacjonarnej od dnia 4.05.2021 r.

Na podstawie materiału: Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja 26.04.2021 r.) w Szkole Podstawowej nr 380 im. Jana Pawła II opracowano “Organizację zajęć w czasie nauki stacjonarnej od dnia 4.05.2021r”.

Otwórz dokument

 


 

Prace uczniów "Nasza Flaga"

Uczniowie naszej szkoły, w ramach obchodów 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Nasza Flaga". Poniżej przestawiamy ich prace.

View the embedded image gallery online at:
http://www.szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdbb0e74b555

 


 

Zabawy integracyjne po powrocie do szkoły

View the embedded image gallery online at:
http://www.szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdb79be4b694

 


 

O co chodzi w dwujęzyczności?

Dwujezycznosc

Kliknij w obrazek aby odtworzyć prezentację

 


 

Uczniowie kl 6

 


 

Rodzice kl 6

 


 

Plakat klasa 4 DSD

 


 

Zbiorka Schronisko na Paluchu

 


 

Spis powszechny

 


 

1 LO Dzien Otwarty

 


 

Festiwal

 


 

Akcja onkile

 


 

"Obiad czwartkowy" w klasie 6a

Uczniowie klasy 6a realizując na historii temat „Kultura polskiego oświecenia” odtworzyli dania słynnych obiadów czwartkowych, pierwszego kuchmistrza króla Stanisława Augusta Poniatowskiego – Paula Tremo. Wybitny kucharz przyrządzał nie tylko dania mięsne, lecz także rybne i jarzyny. Wynikało to z upodobań kulinarnych ostatniego władcy Polski, który zapoczątkował modę na wyrafinowaną, a zarazem lekką kuchnię, łączącą polskie i francuskie tradycje kulinarne.

Uczniowie przygotowali:

 • zupę cebulową na 6 osób
 • zrazy z każdego surowego mięsa nawet ze zwierzyny
 • marchew starą

Wszyscy zgodnie potwierdzili, że obiad był pyszny!

View the embedded image gallery online at:
http://www.szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIde402b674ff

 


 

Konkurs

 


 

Wszechnica Edukacyjna Targówek

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Samosterowność, czyli jak przygotować dziecko do prowadzenia dobrego życia teraz i w przyszłości”.

Wykład w formie on-line odbędzie się 19 kwietnia b.r. o godz. 18:00.

Spotkanie poprowadzi Nina Gralczyk - nauczycielka języka polskiego w szkole średniej, edukatorka, trenerka procesu wspomagania w oświacie, prowadzi szkolenia w zakresie neurodydaktyki, kompetencji kluczowych, TIK, przywództwa w oświacie, edukacji konwergencyjnej. Współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Cognitus w Warszawie w zakresie szkoleń i doradztwa, prezeska Fundacji ANKRA.

 • Dlaczego wychowanie do efektywnej samosterowności powinno być jednym z głównych celów edukacyjnych?
 • Jak tworzyć środowisko edukacyjne sprzyjające rozwojowi poczucia wpływu?
 • W jaki sposób relacje uczeń - nauczyciel - rodzic kształtują struktury neurobiologiczne dziecka, umożliwiając lub utrudniając rozwój samosterowności?
 • Jak sprawić, by dzieci w przyszłości potrafiły budować lepszą jakość świata i potrafiły wpływać na jakość swojego życia.

Zapraszam na wykład dotyczący neurobiologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów samosterowności.

Nina Gralczyk

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 16 kwietnia b.r.

 


 

Wielkanoc

Szanownej Dyrekcji, rodzicom oraz wszystkim pracownikom szkoly - uczniowie klas 1-3 skladaja najserdeczniejsze życzenia z okazji Swiat Wielkanocnych.

 


 

"Żywy obraz"
W klasie 1d odbył się konkurs na "Żywy obraz".  Konkurs polegał na wybraniu obrazu spośród dzieł wielkich mistrzów polskich i zagranicznych, a następnie jego jak najwierniejszemu odwzorowaniu w postaci „żywego obrazu” i sfotografowaniu siebie lub grupy.   
Konkurs przerósł moje oczekiwania. Chcę docenić Wasz trud i wkład pracy w aranżację, Waszą pomysłowość i odwagę włożoną w konkursowe obrazy przyznając wszystkim nagrody.
Serdecznie dziękuję i gratuluję rodzicom, którzy także współtworzyli obrazy.
                                                        Wychowawca klasy: Edyta Kirszyńska
 
 

WARSZAWSKI KONKURS HISTORYCZNY HETMANY
Uczniowie naszej szkoły licznie wzięli udział w Konkursie historycznym "Hetmany", organizowanym przez XLVO LO im. Stefana Czarnieckiego.
 
Laureaci w kategorii plastycznej:
1.Blanka Bielecka 8b
3. Pola Grabska 5a i Lena Pernach 6c.
 
 
Kategoria multimedialna
1. Mateusz Kaszycki 5c i Kalina Skotnicka 6a
2. Agata Szabat 6a
3. Jan Nowicki 5a.
 
 
Gratulujemy laureatom, dziękujemy wszystkim uczestnikom.
Nauczyciele historii p. Katarzyna Bieńkowska - Wasiluk i p. Paweł Stachurski
 
 

Deklaracja dostępności www.szkolanakrasiczynskiej.pl

Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła Ii w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szkolanakrasiczynskiej.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych
 • 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane
 • 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury
 • 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki pdf.
 • 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
 • 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 • 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówek artykuł
 • 8. Niektóre elementy tekstowe nie maja możliwości zmiany rozmiaru czcionki
 • 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Andruszczyszyn.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 226756303

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II
 • Adres: Krasiczyńska 4/6
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 226756303

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Schody przed wejściem z pięcioma i trzema stopniami
 2. Przejezdne wejścia
 3. Możliwość wejścia z psem  przewodnikiem
 4. Szkoła nie posiada parkingu
 5. Część korytarzy wąska
 6. Brak dostosowanej infrastruktury sanitarnej
 7. Brak wind
 8. Brak tłumacza migowego
 9. Brak autodeskrypcji

 

3d - Palmy wielkanocne

View the embedded image gallery online at:
http://www.szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdbd0dbb51df

W klasie 3d odbyły się kreatywne warsztaty z tworzenia palm wielkanocnych, które dzieci stworzyły samodzielnie.

 


 

Klasa 3 c nie może doczekać się wiosny

IMG 20210310 105546

View the embedded image gallery online at:
http://www.szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId4b0d6658c8

 


 

 Koło naukowe "Mali naukowcy" - poduszkowce

Na zajęciach koła naukowego uczniowie nauczyli się konstruować poduszkowce. 

Kolo naukowe poduszkowce

 


 

Slajd1Gady

View the embedded image gallery online at:
http://www.szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId5a6c2682ea

 


 

Koło naukowe "Mali naukowcy"

Kolo naukowe marzec 2021

Podczas zajęć koła naukowego "Mali naukowcy" uczniowie rysowali i prezentowali swoje wizje domów przyszłości.

 


 

Na sportowo w klasie 2 f

View the embedded image gallery online at:
http://www.szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdfd05811832

 


 

Czekolada jak plastelina - zajęcia w klasie 2f

Slajd1

View the embedded image gallery online at:
http://www.szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId897ebce04e

 


 

Wiosennie w klasie 3c

IMG 20210303 084451

View the embedded image gallery online at:
http://www.szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId7f972ac2d3

 


 

Bohateron

 


 

Wyniki konkursu "Drugie życie śmieci"

IMG 20210223 092439

I miejsce- Tomasz Stegienko kl.1c, Zuzanna Kowalska kl.2d

II miejsce- Wiktor Kasperowicz kl.1c, Alisa Bajenko kl.3c

III miejsce- Aleksander Lipiński kl.1c, Antonina Lipka i Olga Komorowska kl.3b

Wyróżnienia:

Tymon Ślusarski kl.1a

Karol Jeziorski kl.1c

Martyna Matera kl.3c

Dziękujemy za udział:

Pola Ślusarska kl.1a

Ewa Winiarek kl.2d

Hanna Machocka kl.2a

Marysia Sztachelska kl.2a

Aleksandra Sikora kl.2c

Michalina Kalbarczyk kl.3c

Błażej Łojewski kl.2f

Szymon Juszczak kl.1b

Antoni Milewski kl.2d

Nagrody zostaną rozdane do końca tygodnia.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy świetnych pomysłów i dziękujemy za udział w konkursie.

View the embedded image gallery online at:
http://www.szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdbad5bd5e15

 


 

zaproszenie dzie otwarty

 https://liblink.pl/rnBEXujYlx - link do spotkania


 

Webinar dla rodziców o narzędziach Office 365 Education

Zapraszamy w środę, 24 lutego o godz. 19.00 na drugi webinar dla rodziców „Jak korzystać z usługi Office 365 Education oraz Microsoft Teams, nie tylko w trakcie zdalnego nauczania, czyli… Czy naprawdę znasz te aplikacje?”.
Razem z Zespołem Microsoft ds. Edukacji zapraszamy na spotkanie poświęcone dobrze znanym i jednocześnie „nieznanym” aplikacjom. Opowiemy, jak i z jakiego miejsca je pobrać i zainstalować.
Nie może Cię z nami nie być!

 

Program spotkania:   

 1. Word - edytor tekstu, zwykły, ale niezwykły… Dający możliwość obejrzenia obiektów 3D, lokalizacji punktów na mapie, wreszcie „podpowiadacz” gramatyki, czy „szukacz” różnych informacji.
 2. Excel - arkusz, który rysuje nam wykres, ale nie tradycyjny, tylko pokazując np. kulę ziemską, wyświetlając obecne trendy w finansach, czy wykonujący skomplikowane obliczenia.
 3. PowerPoint to już nie zwykłe prezentacje, tylko prezentacje, które zapierają dech w piersiach poprzez designerskie przykłady, to nie tylko slajdy, ale i możliwość tworzenia filmów, odręcznego pisania ekranie i wiele innych możliwości.

Termin: środa 24.02, godziny: 19.00-20.30

Prowadzący: Artur Rudnicki – Konsultant Microsoft ds. Edukacji, wicedyrektor w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzNmOGRlODAtM2Y2NS00NjE4LWEyMDMtOWYyZmQyZWY5Mjcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c90997c-d642-4b17-83f8-8dd9c67c8fda%22%2c%22Oid%22%3a%229d388ac0-e100-4fbc-8c0e-d1f7c3e8cb73%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 


 

Walentynki w klasie 3 c

IMG 20210212 082913

Dziś uczniowie klasy 3c wręczyli sobie kartki walentynkowe. Od rana panuje u nas miły nastrój. Tyle ciepłych słów i serduszek wywołało wiele uśmiechów na twarzy. 

View the embedded image gallery online at:
http://www.szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId907509cd8b

 


 

Być jak Ignacy

Na zajęciach koła naukowego "Mali naukowcy" uczniowie stworzyli piękną gazetkę dotyczącą transportu dawniej oraz dziś. W ramach konkursu dziewczynki z klasy 3b wykonały makietę pojazdu przyszłości wraz z opisem uwzględniając jego ekologiczność. Dziękujemy za tak wspaniałe i kreatywne pomysły.

View the embedded image gallery online at:
http://www.szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdf82f79de7a

 


 

Wesoły uniwersytet

IMG 20210209 153037

Klasa 3c poznała Kubusia i Supełka. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem tak ciekawych zajęć. 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId247aea6067

 


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli kontynuuje realizację programu 

Reaguj i wspieraj.

Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość

Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.

Program jest realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych m.in. rodzicom, emitowanych na kanale youtube. Zakładana jest realizacja 3 webinarów tematycznych.

Poniżej załączamy tematykę i planowany harmonogram poszczególnych webinarów. Drugi webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem:

https://youtu.be/i3ZlZwhmqSQ

l.p.

Tematyka webinarów

Planowany termin emisji

 

Webinary adresowane do rodziców (czas trwania ok. 40 min.)

1.

Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii.

21.01.2021r.

godz.18.00

2.

Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks.

Atrakcyjne narzędzia i materiały online.

11.02.2021r.

godz.18.00

3.

Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku  w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie ? 

25.02.2021r.

godz.18.00

 


 

DEBATA ONLINE

 


 

Bal karnawałowy

IMG 20210202 154532

W tym tygodniu w klasie 3b i 3c odbył się bal karnawałowy. Wszyscy się już stęskniliśmy za taką beztroską i radosną formą aktywności, dlatego tym bardziej cieszyliśmy się, że możemy być razem. Towarzyszyło nam dużo tańca i uśmiechu.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId4ad2593699

 


 

Konkurs recykling

 


 

ZABAWY Z PROGRAMOWANIEM w klasie 3b
20210127 144756
W tym tygodniu klasa 3b poznawała elementy programu Excel. Zabawa z tabelą polegała na umieszczaniu w niej obiektów spełniających dwa kryteria wskazane w pierwszym wersie w pionie i pierwszym wersie w poziomie. Uczy to porządkowania informacji.
Przygotowanie  do nauki kodowania zrobiliśmy tym razem offline na podstawie dobrze znanej starszym pokoleniom grze w statki. Popularna gra uczy dzieci poruszania się po planszy, przewidywania, logicznego i strategicznego myślenia.
 
 

Zajęcia profilaktyczne w klasie 3b
20210127 130952
Co nas dzieli? Co nas łączy?
W klasie 3b po raz kolejny odbyły się warsztaty prowadzone przez FUNDACJĘ EPSILON. Zajęcia miały na celu uświadomienie dzieciom, że zespół klasowy powinien dawać sobie wzajemnie siłę i wsparcie. Dzieci dowiedziały się, że z każdym da się znaleźć coś wspólnego i coś co nas wyróżnia, a praca w grupie z różnymi osobami staje się ciekawsza i jest podłożem do wzajemnego poznania się.

View the embedded image gallery online at:
http://www.szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId773201de86

 


 

Koło naukowe - Być jak Ignacy

received 169649391254084

Po powrocie do szkoły ruszyło ponownie koło naukowe. Realizujemy projekt Ekologia. W tym tygodniu tematem były sposoby na oszczędzanie wody. Uczniowie przygotowali piękny plakat konkursowy.

Koordynatorzy projektu:
Justyna Skwarek
Natalia Kozian

View the embedded image gallery online at:
http://www.szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId3fd5e417b1

 


 

Zajęcia profilaktyczne w klasie 3c

IMG 20210128 093539

Dziś w klasie 3c odbyły się ciekawe zajęcia organizowane przez stowarzyszenie Epsilon.

Uczniowie wypowiadali się na ciekawe tematy, tworzyli razem historię. Były też zabawy ruchowe oraz integrujące grupę. 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdcfbed21cf1

 


 

Uczniowie klasy 3c wykonali piękne laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Dzien babci

 


 

Schronisko

Uwaga! Szkolny Wolontariat chce Was zachęcić do udziału w zbiórce artykułów dla zwierząt (np. karma, koce). Produkty można przynosić do szkoły od 18.01.20 do 02.02.20. Artykuły należy zostawić w szatni. Wszystkie zebrane produkty zostaną przekazane Schronisku na Paluchu. Pomóżmy milusińskim przetrwać zimę!!!

Szkolny Wolontariat i klasa VI c.

 


 

18 stycznia

 


 

Plakat V LO Czestochowa

 


 

Zyczenia

 


 

Wigilia klasy 3c

Wigilia

21 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie świąteczne w formie online. 
Uczniowie wyrecytowali piękne wiersze oraz zaśpiewali kolędy. Obecni byli również rodzice.
Pozdrawiamy serdecznie i życzymy zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia! 
 

Rozstrzygnięcie konkursu "Najpiękniejszy aniołek"
Anioly
Dziękujemy za piękne, wspaniałe, pomysłowe i cudowne Aniołki.
Wszystkie prace zostają nagrodzone !!
Nagrody zostaną wręczone Uczniom po feriach zimowych
 

Czytanie
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,
Przyłączcie się do akcji #ZnajdzCzasNaCzytanie
wstawcie zdjęcie Waszego czytającego dziecka lub siebie w komentarzu  na naszym szkolnym FB i oznaczcie #ZnajdzCzasNaCzytanie 
Pokażmy, że Nasi Uczniowie lubią czytać książki 🙂 
Jest to kolejna akcja Fundacji Powszechnego Czytania, która zachęca do świadomego odrywania dzieci (i siebie samych też!) od ekranów na rzecz książek.
Akcja ma na celu przekonanie zarówno dzieci jak i nas samych, że warto czytać książki dla rozwoju intelektualnego, dla spokoju emocjonalnego oraz dla przyjemności.
 

Rozstrzygnięcie konkursu "Kartka do Św. Mikołaja"

Z okazji dnia św. Mikołaja został ogłoszony konkurs na "Kartkę do św. Mikołaja". Z radością przedstawiamy wyniki tego konkursu. Jury w składzie: Agnieszka Sejbuk, Marta Reduta- Jasiewicz i Edyta Kirszyńska przyznało nagrody w następujących kategoriach:

Klasy 1:   I-miejsce: Patryk Pędzich kl.1d

               II- miejsce: Kinga Michalik kl.1d,

               III- miejsce: Kacper Nagraba kl.1b, Karol Jeziorski kl.1d,

               wyróżnienia: Adam Morgiewicz, Antonii Furtak kl.1a, Hania Siliwoniuk kl.1a,

                                       Hanna Łabuda kl.1e, Ignacy Ratajczak kl.1d,  Zosia Ziemniak kl.1d                     

Klasy 2:   I-miejsce: Hania Machocka kl.2c

Klasy 3:   I-miejsce: Martyna Matera kl.3c

                wyróżnienia: Przemek Włodarski kl.3c

View the embedded image gallery online at:
http://www.szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdba2b164ebc

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznym konkursie. Nagrody będą do odebrania w szkole od 17.12.2020r. 

Nagrody  zostały zakupione z funduszy Rady Rodziców, której bardzo dziękujemy. 

Organizatorzy: Edyta Kirszyńska, Marta Reduta- Jasiewicz, Agnieszka Sejbuk

 


Mikołajki on-line w klasach 1-3
 
Dnia 7 grudnia 2020r. w naszej szkole odbyła się nietypowa bo zdalna Akcja Mikołajkowa. Tego dnia wszyscy uczniowie klas I-III podczas lekcji on-line byli ubrani w czapki mikołajkowe.
   Organizatorzy akcji: Edyta Kirszyńska, Marta Reduta- Jasiewicz, Agnieszka Sejbuk
 
 

Stypendia

 

Stypendia, które tworzą przyszłość Warszawy

Trwa kampania informacyjna prezentująca cele i potencjał stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II –  jednego z najstarszych samorządowych programów stypendialnych w Polsce. W ciągu 15 lat trwania programu m.st. Warszawa przyznało ponad 9000 stypendiów uczniom i studentom ze stołecznych szkół i uczelni. Bohaterami kampanii są obecni i byli laureaci stypendium. Ich historie pokazują, że poprzez udział w programie, młodzi otrzymują coś więcej, niż tylko wsparcie finansowe – mają szansę na rozwój indywidualnych pasji, działanie we wspólnocie i współtworzenie społeczności ludzi zaangażowanych w kształtowanie przyszłości Warszawy.

Bohaterami kampanii jest pięć młodych osób, laureatów stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II: Nikodem – aktywista społeczny, autor wielu projektów realizowanych w ramach warszawskiego budżetu obywatelskiego; Nikola i Wiktoria – siostry, karateczki, medalistki Mistrzostw Polski; Karolina – dyrygentka chóralna i pianistka oraz dr n. med. Paweł Salwa, urolog, twórca Polskiego Centrum Urologii Robotycznej, jeden z czołowych operatorów robota da Vinci w Europie.

Więcej: https://www.centrumjp2.pl/stypendia/

Link do spotu kampanii: https://www.youtube.com/watch?v=LoTJhRvFAYc&feature=youtu.be

 


 


 

Mikołajki w klasie 3 c

IMG 20201204 092721

W klasie 3 c odbyły się Mikołajki on-line. Uczniom udało się wysłać sobie świąteczne kartki z życzeniami, którymi mogły się pochwalić podczas lekcji online.

Było bardzo miło, wszystkim udzielił się świąteczny nastrój.
 

Zima w miescie2020

Zgodnie z komunikatem z dn. 04.12. br. Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej Akcja „Zima w Mieście” 2021 jest adresowana do uczniów klas I-IV szkoły podstawowej https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczne-polkolonie-dla-najmlodszych

 


 

Aniol konkurs

 


 

Ogloszenie wolontariat

 


 

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Co roku 3 grudnia obchodzimy w naszej szkole Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, którego celem jest zwrócenie uwagi na problemy ludzi, u których występują pewne ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu.

W tym ważnym dniu dążymy do uświadomienia uczniom, że każdy człowiek ma prawa, takie same jak inni. Także osoby z niepełnosprawnością. Pragniemy uwrażliwić dzieci na problemy tych ludzi oraz ukazać jako w pełni wartościowych.

W nawiązaniu do tematu, zapraszamy serdecznie do obejrzenia krótkich filmików, które pozwolą zrozumieć dlaczego ważne jest budowanie atmosfery tolerancji i zrozumienia.

Dla klas I-III:

Dla klas IV-VIII:

 

Pozdrawiamy serdecznie,

Zespół nauczycieli wspomagających

 


 

Na dobry dzień

Kto by pomyślał, że zdalne nauczenie tak pobudza kreatywność uczniów?

Poniżej prezentujemy Wam garść fraszek napisanych przez uczniów klas: 7a i 7c.

Nauczyciele - poloniści 

 

„Na język hiszpański”

Silencio nam w uszach brzmi

Pani o pracy domowej grzmi.

Każdy z nas boi się,

Że do odpowiedzi będzie musiał zgłosić się.

Już nieprzygotowań nie mamy

Wkrótce jedynki pozdobywamy.

 

„Uczeń”

W drzemaniu osiągnął poziom perfekcji,

Zwłaszcza na lekcji.

 

„Do pani”

W szkole wszyscy zalatani

Biegną, skarżą się do pani -

Oceny złe dostali,

Bo klasówkę dziś pisali.

Stado leni.

Nauki nie ceni.

 

 

„Na korytarzu”

Plecak zgubisz tu nie raz

Kacper dobry przykład dał.

A gdy plecak się już znalazł 

Kacperek Amerykę odnalazł.

 

„Do pracy”

By do studiów dojść

Trzeba umieć coś.

By zdać maturę

Muszę znać lekturę.

Aby pracę mieć,

Trzeba czegoś chcieć.

 

„Na dzwonek”

Raz cieszy, raz smuci...

Od czasu do czasu w głowie ci zawróci.

Kiedy na lekcje wybrzmiewa,

wtedy się każdy na nie wybiera.

A jeśli na przerwę zadzwoni,

to nikt na pewno łzy nie uroni.

 

,,Na szkołę”

Szkoła to świątynia wiedzy,

do której chodzą nasi koledzy,

a podążamy do niej dlatego,

by kształtować losy życia naszego.

 

„Na język polski”

Język polski jest wesoły,

lubi chodzić z nami do szkoły.

Uczę się niego przez całe ranki

z mojej wesołej polskiej czytanki.

 

„Brainly”

Kiedy nie masz już siły,

Pracą domową odpokutowujesz winy,

Brainly zawsze Ci pomoże,

Niezależnie, czy jedziesz w góry czy nad morze,

Więc korzystaj - bo to wiedzy źródło,

A że ściągasz - to trudno.

„O szkole”

Życie w szkole jak loteria -

Raz wygrana, raz histeria.

Tu kartkówki, tam sprawdziany

A zapał nasz? Słomiany.

 

„Życie”

Bóg chce nam dać lepsze życie,

lecz nie od razu znajdziemy się na szczycie.

 

„Zdalna szkoła”

Gdy wstaje rano, odpalam Teamsy,

Dopiero potem nakładam jeansy.

Jem szybko, potem do komputera,

A tam już klasa moja się zbiera.

Czasami tylko Internet pada,

Wtedy jest problem, wtedy jest biada.

 

„O poloniście”

Polonista nasz kochany

Ciągle robi nam sprawdziany

I tłumaczy nam z przejęciem,

Że egzamin z tego będzie.

Więc uczymy się szybciutko,

Żeby wszytko poszło nam łatwiutko.

 

„O kochaniu***”

Kiedy siedzisz przy zadaniu,

Nie myśl nigdy o kochaniu,

Bo kochanie bardzo szkodzi,

Kiedy się do szkoły chodzi.

 

„Życie szkolne”

Żeby wesoło szkolne życie wieść

Trzeba paczkę dobrych przyjaciół mieć.

 

„Na szkołę”

Tam dużo pracy domowej zadają

I bardzo często pytają,

A my nie zawsze odpowiedzi znamy,

Przez co czasami problemy mamy.

Jednak…

Gdy ci dobrze,

Gdy ci źle,

Pójdź do szkoły,

Uśmiechniesz się.

 

,,O nauce”

W niej nauczysz się wszystkiego,

Jednak rzadko potrzebnego.

Spójrz w lewo i prawo,

Komu potrzebne fizyki prawo?

Lecz gdy umysł już rozwiniesz,

Prędko gdzie chcesz zawiniesz.

Każdy uczyć się może,

Jedni lepiej, drudzy gorzej.

Ale nieważne co zrobisz,

Od jedynki się nie obronisz.

Komu potrzebne fizyki prawa,

Jeśli każda ocena ciągle spada?

Fraszka – krótki utwór liryczny o różnorodnej tematyce, oparty na zaskakującym i dowcipnym pomyśle, zawierający puentę. Fraszki pisali m.in. Jan Kochanowski, Mikołaj Rej, Wacław Potocki, Konstanty Ildefons Gałczyński, Stanisław Lec, Jan Sztaudynger.

„Sentencja”

To warto pamiętać,

Synowie i córki:

Nie złote pałace,

Lecz szare komórki J

(R. Brudzyński)

 


 

ULOTKA listopad2020

 


 

 12 sposobów na roziązywanie problemów - zajęcia w klasie 3 c

Klasa 3 c uczestniczyła w lekcji na temat samodzielnego rozwiązywania problemów. 
Uczniowie analizowali różne życiowe sytuacje i dawali przykłady rozwiązań. 

View the embedded image gallery online at:
http://www.szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdaad09537b2

 


 

DzienBajek1

DzienBajek2

 


 

FINAŁ XVII DZIELNICOWYCH DNI PAPIESKICH

 

Drodzy Uczniowie i szanowni Nauczyciele Szkół z dzielnicy Targówek

bardzo dziękujemy za zaangażowanie się wraz z nami w obchody XVII Dzielnicowych Dni Papieskich. W tym roku po raz pierwszy nie odbędzie się uroczysta gala wieńcząca zakończenie tej akcji, co jest podyktowane obecną sytuacją w kraju. Jednak nasi uczniowie nie złożyli broni i przygotowali wiersze i piosenki inspirowane życiem i nauką Jana Pawła II. Przyświecało nam tegoroczne hasło: „Totus Tuus”. Nie zobaczymy się na żywo, ale mamy nadzieję, że w ten sposób pokażemy, iż patron naszej szkoły jest bliski nam wszystkim.
Do zobaczenia za rok!

 

Filmiki nakręcone przez naszych uczniów dostępne są na Facebooku - https://www.facebook.com/szkolanakrasiczynskiej/

 

WYNIKI KONKURSÓW

Konkurs poetycki:

I miejsce – Małgorzata Sionek, kl. VI, SP nr 380, opiekun: Paulina Jędrycha-Jońca

II miejsce – Jakub Lipiński, kl. VI, SP nr 28, opiekun: Marta Makowska

Wyróżnienie – Dominik Cimochowski, kl. IV, SP nr 42, opiekun: Joanna Wojtyłło

 

Konkurs literacki:

I miejsce – Wiktoria Grabińska, kl. VII, SP nr 380, opiekun: Joanna Kacperczyk-Michalska

I miejsce – Urszula Lipińska, kl. VII, SP nr 28, opiekun: Elżbieta Twaróg

II miejsce – Milena Kowalczuk, kl. VII, SP nr 378, opiekun: Monika Marcinkowska-Struczewska

III miejsce – Natalia Szklarska, kl. VII, SP nr 380, opiekun: Joanna Kacperczyk-Michalska

 

Konkurs multimedialny:

I miejsce – Bratek Ptaszyński, kl. VII, SP nr 380, opiekun: Małgorzata Lewicka

II miejsce – Zuzanna Sielwant, kl. IV, SP nr 298, opiekun: Piotr Zych

III miejsce – Justyna Wysocka, kl. VII, SP nr 378, opiekun: Magdalena Szyszkiewicz

Wyróżnienie – Jan Fabisz, kl. V, SP nr 52, opiekun: Karolina Rozbiewska

 

Nagrody zostaną przekazane laureatom w późniejszym terminie.

 


 

dzien edukacji narodowej

 


 

Konkurs Miesiac Bibliotek

 


 

Biblioteka2020

 


 

Aktywna przerwa

IMG 20201006 144322

Klasa 3c spędza aktywnie przerwy. Uczniowie bawili się w zabawę “Dłonie i stopy". Ćwiczą w ten sposób koordynację wzrokowo-ruchową. 

View the embedded image gallery online at:
http://www.szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeId3e64016825

 


 

Targwek ludzi2

 

Gra miejska - informator do pobrania

 


 

FB IMG 1601401619461

„Wybiegaj sprzęt sportowy dla swojej szkoły”

Zachęcamy do mobilizacji!!!

Szkoła, dla której pobiegnie najwięcej osób otrzyma bon o wartości 1000 PLN na zakup sprzętu sportowego. Aby pobiec dla danej szkoły wystarczy przy zapisach uzupełnić pole SZKOŁA/UCZELNIA/DRUŻYNA.

Urząd Dzielnicy Targowek oraz OSiR Targówek gorąco zaprasza do wzięcia udziału w TEŚCIE COOPERA DLA WSZYSTKICH i sprawdzenia stanu swojej kondycji fizycznej.

Test trwa tylko 12 min i polega na przebiegnięciu jak najdłuższego dystansu. Następnie, w specjalnie przygotowanych tabelach sprawdzamy jak wygląda aktualny poziom naszej kondycji.

Udział w teście jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych. 

Więcej informacji oraz zapisy dostępne są na stronie internetowej: https://testcoopera.pl/warszawa-targowek/
Zachęcamy do śledzenia Facebooka: https://www.facebook.com/testcoopera

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica na udział w Teście - do pobrania tutaj https://tinyurl.com/cooper-deklaracja

 


 

Dzień Chłopaka w klasie 3 c

IMG 20200930 105339

Klasa 3c pracowała dziś w dwóch grupach: dziewczynki oraz chłopcy. Zespoły zrobiły dla siebie plakaty, na których pojawiły się imiona wszystkich uczniów wraz z miłymi słowami. 

View the embedded image gallery online at:
http://www.szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdd0968ee984

 


 

Wycieczka klasy 3 c
IMG 20200929 131515
29 września klasa 3 c wybrała się na wycieczkę do pobliskiego Folwarku. Uczniowie uczestniczyli w ciekawej lekcji dotyczącej prawidłowego segregowania śmieci oraz mieli możliwość samodzielnego wytwarzania papieru. Grali w różne gry i zabawy zespołowe. 
Najciekawszym momentem wycieczki było zdecydowanie karmienie zwierzątek :) 
 
 

JPII

Każdego roku, w październiku nasza szkoła jako Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II i obecnie Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II organizowała Dzielnicowe Dni Papieskie. W roku szkolnym 2020/2021 pragniemy utrzymać tę tradycję, mimo pandemii, zapraszamy uczniów, pod opieką nauczycieli, by aktywnie włączyli się w obchody tych szczególnych dni.

 

Hasłem tegorocznych XVII Dzielnicowych Dni Papieskich jest:

 „Jan Paweł II – Totus Tuus”

 

Planujemy organizację następujących konkursów:

Poetycki - regulamin do pobrania

Literacki - regulamin kl. 7-8, regulamin szkoły ponadpodstawowe

Multimedialny - regulamin do pobrania

 

Zgłoszenie i oświadczenie - pobierz

Zbiórka pieniędzy na fundusz stypendialny z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia - pobierz

 

Niech XVII Dzielnicowe Dni Papieskie staną się świadectwem naszej pamięci o wielkim Polaku św.Janie Pawle II.

 


Wyniki wyborów Samorządu Uczniowskiego

Wybory SU 2020

 


 

Film "Czy dziecko zaufa nieznajomemu?"
IMG 20200924 103104
 
W ramach pogadanki o bezpieczeństwie klasa 3c obejrzała dziś krótki film eksperymentalny pt. : "Czy dziecko zaufa nieznajomemu? "
Mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą potrafili odpowiednio reagować na podobne sytuacje. 

View the embedded image gallery online at:
http://www.szkolanakrasiczynskiej.pl/index.php#sigFreeIdfa3a040dfe

 


 

Jesienne prace uczniów

Jesien 3c

Dzisiaj klasa 3c wykonała piękne, jesienne prace. Była to wydzieranka z zebranych przez uczniów liści. 

 


 

Wybory

W dniach 24.09.2020r. (od godz.12:00) - 25.09.2020r. (do godz.20:00) odbędą się wybory przewodniczącego/przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia w głosowaniu on - line.

 


 

Stypendia Nowy katalog wydatkw

 


 

Zebrania 4 8

 


 

ULOTKA wrzesien2020

 


 

Stowarzyszenie dla rodzin

 


 

Zebrania 1 3

 


 

Prezentacja 1 września

Prezentacja 1 slajd

Prezentacja - kliknij w obrazek aby obejrzeć.

 


 

List Burmistrza Dzielnicy Targówek

Treść listu - pobierz

 


 

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły
obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej 380 im. Jana Pawła II w Warszawie
obowiązują od 1 września 2020r - pobierz.

 


 

Świetlica szkolna w dniu 1.09.2020 jest zamknięta.

Zapraszamy dzieci od 2 września.

 


 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Rozpoczecie20 21

 10zasadplakat uczniowie plakat

10zasadplakat rodzice plakat

 


 

Szanowni Państwo, 

w załączeniu list Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego - pobierz.

W imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego życzę udanego roku szkolnego 2020/2021, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze.

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska

Rzecznik Prasowy MEN

 


 

List prezydenta miasta stołecznego Warszawa do uczniów i rodziców

Treść listu - pobierz

 


 

Szkoa w czasie pandemii

Adres strony: https://www.facebook.com/jkunowski

 


 

Enjoy logo

UWAGA! SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH ENJOY 

INFORMACJA O NABORZE DO GRUP I ORGANIZACJI ZAJĘĆ JĘZ. ANGIELSKIEGO I MATEMATYKI NA WESOŁO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Szanowni Rodzice, prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi kursów, których organizatorem jest SJO ENJOY:

Nasze zajęcia odbywają się na terenie SP 380, w czasie pracy świetlicy lub po lekcjach, wg uzgodnionych z rodzicami grafików, dostosowanych do planu lekcji uczniów (2xtyg./45 min.), zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi.

Dzieci z klas młodszych zbierane są na zajęcia ze świetlicy i odprowadzane z powrotem po lekcji.

Zajęcia odbywają się w małych grupach: 4-6 osób oraz 7-10 osób (po dokładne informacje zapraszamy pod podanymi nr tel. oraz mailowo i na naszą stronę internetową).

W przypadku zamknięcia szkół kursy będą realizowane zdalnie: lekcje online za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji ZOOM, zgodnie z ustalonymi grafikami, z opcją powrotu do zajęć w szkole, kiedy nastąpi taka możliwość.

Zajęcia z SJO ENJOY, to nauka przez zabawę w przyjaznej atmosferze, z lektorami, którzy mają doświadczenie w pracy z dziećmi.

 

ZAPISU MOŻNA DOKONAĆ TELEFONICZNIE LUB MAILOWO:

kom. 512 587 036, 601 611 200, tel. 22 224 65 45, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.enjoy-school.pl 

Zapraszamy też do naszego stoiska w czasie wrześniowych zebrań dla Rodziców.

 


 

Szanowni Państwo,

dzielimy się z Państwem propozycją darmowych lekcji online prowadzonych przez szkołę językową Early Stage. Oferta składa się z serii trzech lekcji językowych w postaci filmów oraz towarzyszących im aktywności: zabaw ruchowych, materiałów edukacyjnych oraz gier on-line związanych z poruszaną tematyką. W filmach tych lektorzy w ciekawy sposób, przy użyciu rekwizytów oraz zabaw językowych, wprowadzają dzieci w świat języka angielskiego.

Lekcje skierowane są do przyszłorocznych uczniów klas pierwszych oraz do obecnych uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. W celu zapisania dziecka na zajęcia prosimy o wypełnienie formularza:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRDdynunuXrGQIThHN2Lyq9Ut-Gb76-69WbNqmu6no_yKZ6A/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link

Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo trzy lekcje on-line w postaci filmów i towarzyszących im zadań. W trakcie oglądania zachęcamy Dzieci do wspólnej zabawy z lektorem, powtarzania słówek i zwrotów, naśladowania jego ruchów i mimiki oraz wykonania załączonych kart pracy. Po obejrzeniu filmiku zapraszamy do utrwalenia słownictwa poprzez gry online, stworzone specjalnie na potrzeby warsztatówJ

Życzymy miłego oglądania i rozwijania u dzieci pasji do nauki języka angielskiego,

Sylwia Gromadzka

Dyrektor Early Stage Targówek II


 

Świetlica

Bardzo prosimy zainteresowanych Rodziców o złożenie kart zapisu do świetlicy u wychowawców klas w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Karty zapisu do wydruku dostępne są w zakładce świetlica. Należy pamiętać o podpisach obydwojga rodziców. Rodzice dzieci, które uczęszczały w poprzednim roku do świetlicy również składają kartę zapisu (robimy to co rok).

 


 

Wycieczki plakat Targwek

 


 

Drodzy Rodzice!

Oto wyprawka dla przyszłego ucznia kl. I

-plecak

-w pełni wyposażony piórnik (2 ołówki, temperówka, nożyczki, linijka, gumka, kredki ołówkowe w podstawowych kolorach, klej w sztyfcie)

-worek na kapcie

-kapcie na zmianę z białą podeszwą

-worek ze strojem gimnastycznym (biała koszulka i spodenki)

-zeszyt 32 kartkowy na dzienniczek format A5

-zeszyt 32 kartkowy w 3 linie format A4( kolorowa liniatura)

-zeszyt 32 kartkowy w kratkę format A4

-2 teczki z gumką na prace dziecka

- 1 teczka z gumką na sprawdziany dziecka

- kredki Bambino

- farby plakatowe min.6 kolorów

- pojemniczek na wodę

- 2 pędzle o różnym stopniu grubości

- plastelina

- blok rysunkowy i techniczny biały format A4

- blok rysunkowy i techniczny kolorowy format A4

- zeszyt papierów kolorowych (bez kleju)

Wszystko podpisane imieniem i nazwiskiem.

Inne potrzebne artykuły zostaną wspólnie zakupione po uzgodnieniu na pierwszym zebraniu.

WYCHOWAWCY KLAS I